Szkolenie jazdy na nartach zjazdowych - indywidualne i grupowe

Szkoła posiada licencje Polskiego Związku Narciarskiego oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów narciarstwa zjazdowego.